หน้าหลัก
แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน
เกณท์การประเมิน

คุณเป็นคนเข้าชมคนที่
 

แนะนำ ครู

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบคอมพิวเตอร์
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

             แนะนำก่อนเรียน นะครับ
นักเรียนสามารถศึกษาวิธีเรียนได้ คลิก ศึกษาวิธีเรียน ก่อนนะครับ

กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ได้แก่
หน่วยที่ 1 หน่วยรับโปรแกรมและข้อมูล
หน่วยที่ 2 หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยที่ 3 หน่วยความจำ
หน่วยที่ 4 หน่วยแสดงผล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.บอกความหมายและความสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ได้
2.จำแนกส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้

ก่อนที่จะดูบทเรียน มาทดสอบตัวเองก่อนนะครับ ว่าเรามีความรู้อะไรบ้าง
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องระบบคอมพิวเตอร์

update :: April 23, 2006
เว็บนี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับหน้าจอขนาด 800 x 600
แนะนำหรือติชมได้ที่
webmaster